Šarlotes iela 1B, Rīga. Uzziņu tālrunis: +371 67334433  centrala@laboratorija.lv

Rh un Kell fenotips

Rh sistēmā bez RH -D antigēna ir arī citi svarīgi antigēni (C, c, E, e) un Kell sistēma, kas var darboties kā spēcīgi imunogēni un izraisīt imūnu atbildes reakciju, kas var būt par iemeslu hemolītiskām pēctransfūzijas reakcijām agrīnā un vēlīnā tipa, kā arī jaundzimušo hemolītiskai slimībai. Atbilstošie antigēnpozitivie eritrocīti var stimulēt anti vielu veidošanos C,c,E,e un K negatīviem pacientiem.  Kell antigēns ir izteikti imunogēns.
Код
1317007
Цена
7.11
Компенсация
Kompensācija
Kas jāievēro pirms analīžu nodošanas:

Speciāla pacienta sagatavošanās nav nepieciešama.
Analīzes materiāls - asinis.

Analīzes materiāls
Normas rādītāji
Показания к проведению:
Kādos gadījumos ārsts nozīmē veikt analīzi?

Indikācijas testa nozīmējumam:
1) grūtniecības laikā, ja konstatētas antivielas;
2) recipientam ar antivielām;
3) sievietes fertilā vecumā pirms transfūzijām;
4) bērni;
5) donori.

Analīzes izpildes laiks

1 darba diena.

Medicīniskās normas
Interpretācija

Rh antigēnu biežums populācijā: C - 70%; c- 80%; E - 30%; e- 98%. Kell pozitīvie - 9%.

Подготовка пациента к анализу
Отклонение от нормы

Rh sistēmā bez RH -D antigēna ir arī citi svarīgi antigēni (C, c, E, e) un Kell sistēma, kas var darboties kā spēcīgi imunogēni un izraisīt imūnu atbildes reakciju, kas var būt par iemeslu hemolītiskām pēctransfūzijas reakcijām agrīnā un vēlīnā tipa, kā arī jaundzimušo hemolītiskai slimībai. Atbilstošie antigēnpozitivie eritrocīti var stimulēt anti vielu veidošanos C,c,E,e un K negatīviem pacientiem.  Kell antigēns ir izteikti imunogēns.