ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ: ВСЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ

Обеспечить необходимые потребностям клиента высококачественные,
надежные,функционально современные услуги лаборатории и его
обслуживание,совершенствуя деятельность до комплексного решения.

Креатинкиназ

Apraksts

Kreatīnkināze (sinonīms-kreatīnfosfokināze KFK) ir ferments, kas nodrošina kreatīna fosforilizēšanos par kreatinīnu un ATF(adenozīntrifosfātu).


KFK sastāv no vairākiem izofermentiem CKMM – pārsvarā atrodas skeleta muskulatūrā, CKMB – miokardā, CKBB –  smadzenēs. Attiecīgo audu bojājuma gadījumā atbrīvojas kreatīnkināzes un koncentrācija asinīs pieaug, ko, savukārt, var izmantot skeleta muskulatūras, miokarda un nervu šūnu bojājumu diagnostikā.


Nelielu hiperfermentiju raksturo kreatīnkināzes aktivitātes palielināšanās 1,5–5 reizes, vidēju hiperfermentiju – 5–10 reizes, lielu hiperfermentiju – vairāk nekā 10 reizes salīdzinājumā ar augšējo normas robežu (ANR).

Cena
1,50 €
NVD
Kompensācija

chat3