ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ: ВСЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ

Обеспечить необходимые потребностям клиента высококачественные,
надежные,функционально современные услуги лаборатории и его
обслуживание,совершенствуя деятельность до комплексного решения.

Rh и Kell фенотип

Apraksts

Rh sistēmā bez RH -D antigēna ir arī citi svarīgi antigēni (C, c, E, e) un Kell sistēma, kas var darboties kā spēcīgi imunogēni un izraisīt imūnu atbildes reakciju, kas var būt par iemeslu hemolītiskām pēctransfūzijas reakcijām agrīnā un vēlīnā tipa, kā arī jaundzimušo hemolītiskai slimībai. Atbilstošie antigēnpozitivie eritrocīti var stimulēt anti vielu veidošanos C,c,E,e un K negatīviem pacientiem.  Kell antigēns ir izteikti imunogēns.

Cena
7,11 €
NVD
Kompensācija

chat3