ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ: ВСЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ

Обеспечить необходимые потребностям клиента высококачественные,
надежные,функционально современные услуги лаборатории и его
обслуживание,совершенствуя деятельность до комплексного решения.

Аполипопротеин B

Apraksts

Apolipoproteīns B (APO-B) ir lipoproteīnu aterogēns olbaltumvielu komponents. Apolipoproteīns B nonāk plazmā 2 izoformās: APOB48 un APOB100. APOB48 tiek sintezēts zarnās un ir hilonmikronu  struktūras elements. APOB100 ir lielākais no apolipoproteīna B proteīniem, veidojas aknās un zarnās un ir ļoti zema un zema blīvuma lipoproteīna sastāvdaļa. APO-B izmanto par marķieri sirds išēmiskās slimības riska novērtēšanā, nosakot kopā ar holesterīnu un triglicerīdiem.  Lipīdu metabolisma traucējumu atspoguļošanai izmanto APO B/APO A indeksu. Palielināts APO A un pazemināts APO B līmenis- zems risks lipīdu metabolisma traucējumiem.

Cena
3,05 €
NVD
Kompensācija
nav

chat3