ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ: ВСЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ

Обеспечить необходимые потребностям клиента высококачественные,
надежные,функционально современные услуги лаборатории и его
обслуживание,совершенствуя деятельность до комплексного решения.

Креатин (GFR)

Apraksts

 GFR un Kreatinīnu ir svarīgi noteikt, lai izvērtētu nieru funkcionālās spējas. Samazinoties nieru funkcijām , pieaug seruma kreatinīna līmenis. Glomerulārās filtrācijas ātruma noteikšanai vispopulārākā ir vienkāršā formula, ko 1976. gadā ieteica Kokrofts un Golts. Šajā formulā GFĀ aprēķināšanai ir nepieciešams zināt pacienta vecumu, dzimumu, ķermeņa masu(kg) un  seruma kreatinīnu.  Bērniem (līdz 12 gadiem) GFĀ aprēķināšanas formulā ņem vērā tikai ķermeņa garumu un seruma kreatinīnu. GFĀ izsaka ml/min, tas ir asins plazmas daudzums(ml), kas tiek filtrēts no nieru glomerulu kapilāriem uz nefrona kapsulu noteiktā laika vienībā.

Cena
1,30 €
NVD
Kompensācija

chat3