ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ: ВСЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ

Обеспечить необходимые потребностям клиента высококачественные,
надежные,функционально современные услуги лаборатории и его
обслуживание,совершенствуя деятельность до комплексного решения.

Альбумин

Apraksts

Albumīns ir plazmas olbaltums, kas tiek sintezēts aknās un sastāda vairāk par pusi no kopējā olbaltuma. Albumīns uztur koloidāli osmotisko spiedienu, darbojas kā nesējolbaltums hormoniem, taukskābēm, bilirubīnam, kalcija joniem, medikamentiem, u.c.  Saistībā ar albumīnu medikamenti ir neaktīvi. Hipoalbuminēmijas gadījumā toksisku efektu var izraisīt pat vidējas medikamentu devas. Albumīns ir lielisks tests aknu funkcijas novērtēšanai.

Cena
1,40 €
NVD
Kompensācija

chat3