ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ: ВСЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ

Обеспечить необходимые потребностям клиента высококачественные,
надежные,функционально современные услуги лаборатории и его
обслуживание,совершенствуя деятельность до комплексного решения.

Хлор в моче

Apraksts

Hlors urīnā. Uzņemot jauktu barību, vesels cilvēks diennaktī ar urīnu izdala ap 10 - 15g NaCl, tomēr šī izdale ir nevienmērīga. Pec barības uzņemšanas, hlorīdu daudzums urīnā samazinās- daļa tiek izmantota kuņģa HCl veidošanai. Pēc laika, NaCl uzsūcoties no zarnām, hlorīdu izdale urīnā pieaug. NaCl izdale urīnā svarstās paralēli urīna blīvuma svārstībām. Lietojot bezsāls diētu, NaCl izdale urīnā samazinās līdz 1-2g diennaktī.

Cena
1,30 €
NVD
Kompensācija
nav

chat3