Категории анализов Центральной лаборатории

Описание

Trombocīti ir asins formelementi, kas izdala faktorus, kuri piedalās recēšanas procesā. Trombocītiem ir svarīga nozīme hemostāzes procesā.

Цена
1,50 €
Компенсация NVD Нет

chat3