Категории анализов Центральной лаборатории

Описание

 Aktivētā parciālā tromboplastīna laika (APTL) noteikšana ir galvenais skrīninga tests iekšējā koagulācijas ceļa (XII, XI, X, IX, VIII, V, II un I) izvērtēšanai. Pastāvot visu minēto faktoru defektiem, APTL pagarinās. APTL noteikšana neļauj spriest par trombocītu faktoriem, kā arī par VII un XIII faktora darbību.Цена
2,75 €
Компенсация NVD

chat3