Категории анализов Центральной лаборатории

Описание

Albumīns ir plazmas olbaltums, kas tiek sintezēts aknās un sastāda vairāk par pusi no kopējā olbaltuma. Albumīns uztur koloidāli osmotisko spiedienu, darbojas kā nesējolbaltums hormoniem, taukskābēm, bilirubīnam, kalcija joniem, medikamentiem, u.c.  Saistībā ar albumīnu medikamenti ir neaktīvi. Hipoalbuminēmijas gadījumā toksisku efektu var izraisīt pat vidējas medikamentu devas. Albumīns ir lielisks tests aknu funkcijas novērtēšanai.

Цена
1,55 €
Компенсация NVD

chat3