Jaunumi

Starptautiska konference “Veseli Latvijā šodien un rīt: vai izmantojam laboratoriju potenciālu?”

Diskusijā “COVID-19 krīzes mācības Latvijā un tālākais laboratoriju attīstībā” ar prezentāciju uzstājās “Centrālās laboratorijas” valdes locekle prof. Jeļena Storoženko un diskusijā piedalījās “Centrālās laboratorijas” un “Veselības centru apvienības” valdes priekšsēdētāja Stella Lapiņa.

Latvijā ievērojami pieaudzis pieprasījums pēc veselības aprūpes pakalpojumiem, un visā pasaulē tiek meklēti veidi, kā to apmierināt. COVID-19 pandēmija parādīja, ka laboratorijas spēj mobilizēties ļoti operatīvi un palīdzēt valstij ar to sekmīgi cīnīties. Tagad svarīgi, lai šis potenciāls tiktu izmantots arī nākotnē, cīnoties vēl arī ar citām slimībām – daļu no tām pastiprinājis minētais vīruss, tāpat vērojams, ka daļai iedzīvotāju dažādu iemeslu dēļ ir ielaistas slimības, konferencē apliecināja “Centrālā laboratorija” un “Veselības centru apvienība” valdes priekšsēdētāja Stella Lapiņa.

Medicīniskās laboratorijas Latvijā ir ļoti augstā līmenī, un to stiprā puse ir arī nemitīga speciālistu profesionālā izaugsme. Strauja attīstība laboratoriskās diagnostikas jomā pēdējo gadu laikā notiek visā pasaulē, tādēļ nozīmīgi, ka konferencē pieredzē dalījās ne tikai vadošie Latvijas speciālisti, bet arī viesi no ASV un Šveices, secinot, ka Latvijas laboratoriju pozīcijas ar pasaules līderiem daudzējādā ziņā ir vienlīdzīgas, piemēram, pēc “Centrālās laboratorijas” un “Veselības centru apvienības” valdes priekšsēdētājas Stellas Lapiņas teiktā, ieejot mūsu laboratorijās, gan tehnoloģiskā, gan speciālistu kompetences ziņā, mēs redzam to pašu, ko jebkurā citā Eiropas medicīniskajā laboratorijā.

Kon1 Kon1 Kon2

 

Foto: LETA

chat3