Par kompāniju

SIA "Centrālā laboratorija" darbību uzsāka 1994.gadā un šobrīd ir izveidojusies par vienu no lielākajām un modernākajām Baltijas laboratorijām ar vairāk kā 80 filiālēm un 750 darbiniekiem.

Laboratorija ir akreditēta atbilstoši LVS EN ISO 15189:2013 standartam sekojošās sfērās: no cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, klīniska, klīniski ķīmiska, koaguloģiska, imūnhematoloģiska, imunoloģiska, citoloģiska, molekulāri bioloģiska, mikrobioloģiska un histopatoloģiska izmeklēšana.

Akreditācijas apliecība LATAK-M-434-13-2011.

Laboratorija ir akreditēta atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standartam sekojošās sfērā: Dzīvnieku asins paraugu hematoloģiskā testēšana.

Akreditācijas apliecība LATAK-T-674-00-2024.

Analīžu veikšanai tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas un iekārtas:

Hematoloģijas analizatori: Sysmex XN 9000, Sysmex XN1000, Sysmex XN350, XT1800i, Sysmex XS 800i, Sysmex XT4000i hematoloģiskie analizatori, Automated Digital Cell Morphology Analyzer DI-60, ALIFAX S.P.A. "TEST 1", Kapilāru mikrometrs Roller 2.

Klīnskie izmeklējumi: Urīna analizatori Cobas U6500_701/601, Cobas U 601, Cobas u411 Roche Diagnostics.

Imunhematoloģijas: BioRad IH-500.

Imunoloģijas un infekcijas diagnostikai: Gemini, Alegria (Orgentic), Mikrogen diagnostic, CarL, IDS-iSYS Multi-Discipline Auotomadet System, Madmax, DAS iTALY APBLOT ELITE, Line Blot, Kapilārā un gēla elektroforēze Sebia capillaris, Senti FIT 270.

Klīniskās ķīmijas un imūnķīmiskie analizatori: Cobas Pro c503/e801, Cobas Pure, Integra 400 plus, ABBOT ARCHITECT, Immulite 2000 XPi, Cobas e411, Cobas h232. BIORAD, Preanalītskā sistēma Cobas p312, Roche Diagnostics.

Koaguloģiskie analizatori: SYSMEX 2500, SYSMEX CS2100i, SYSMEX CA1500, SYSMEX CA500, SYSMEX CA600.

Molekulārā nodaļa: Automātiska nukleīnskābju izdalīšana ar Cobas 6800 (F. Hoffmann-La Roche Ltd.),NATCH CS (S12C) (Sansure Biotech Inc.), MICROLAB Nimbus IVD (HAMILTON), Flowbot ONE (Flow Robotics A/S), Chemagic 360-D (PerkinElmer Inc.), GeneXpert Xpress (Cepheid Inc.), NIMBUS HAMILTON, CFX96 BIORAD reāla laika PĶR(Bio-Rad Laboratories, Inc), SLAN-96P (Shanghai Hongshi Medical Technology Co., Ltd). Tianlong Gentier 96 (Xaian TianLong Science Tehnology Co., LTD., Auto Pure96 Hangzhou ALLsheng, QIAstat-Dx Analyzer 1.0.

Mikrobioloģija: Bruker MALDI Biotyper sirius one, Vitek 2 Compact.

Citoloģija: Thin prep 500, HOLOGIC BD.

Laboratorijas informācijas sistēma SmartLis (Šveice) ir modernākā un vienīgā tāda veida sistēma Baltijā, kurā ir saslēgtas vairāk kā 350 darba vietas.

Laboratorijas personāls pastāvīgi paaugstina savu kvalifikāciju piedaloties starptautiskos semināros, konferencēs un laboratorijas iekšējos semināros.

Laboratorijā ir izveidota mācību bāze topošajiem laboratorijas ārstiem un biomedicīnas laborantiem.

Laboratorijai ir plašs loģistikas tīkls, kurš nodrošina izmeklējamā materiāla transportēšanu visa valsts teritorijā.

Laboratorija regulāri un sekmīgi piedalās starptautiskās ārējās kvalitātes kontroles programmās:

  • Labquality (Somija)
  • UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Schemes)
  • EARSS (European Antimicrobial Resistance Surveillance System)
  • QCS (Quality Control Service), Roche Diagnostics (Francija)
  • RIQAS (Randox International Quality Assessment Scheme)
  • Instand EQAS programm
  • Reference Institute for Bioanalytics RfB

Mūsu politika un mērķi

Kvalitātes politikas darbības sfēra
Visplašākā spektra klīniski diagnostiskie laboratorijas izmeklējumi.

Misija
Nodrošināt klientu vajadzībām atbilstošu, drošu, funkcionāli modernu, augstas kvalitātes laboratorijas pakalpojumu un klientu apkalpošanas servisu, pilnveidojot darbību līdz kompleksu risinājumu piedāvājumiem.

Kvalitātes politika
Laboratorija savā darbībā apliecina spēju pastāvīgi un nepārtraukti piedāvāt kvalitatīvu un pieejamu pakalpojumu, kas atbilst klientu vēlmēm un reglamentētām prasībām, savā darbības jomā pielietojot augstu profesionālo prasmi un mūsdienīgas izmeklēšanas tehnoloģijas.

chat3