Ukrainas iedzīvotājiem

Ukrainas iedzīvotājam ir tiesības saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus (tajā skaitā arī laboratorijas pakalpojumus) tādā pašā apjomā kā Latvija iedzīvotājiem, valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros apdrošinātām personām.

Pacienta līdzmaksājumu par asins ņemšanu finansē SIA “Centrālā laboratorija”.

Minētā kārtība attiecināma uz Ukrainas iedzīvotājiem, kas var apliecināt personas statusu, uzrādot kādu no minētajiem dokumentiem:

1. Ukrainas pilsoņi un viņu nepilngadīgi bērni, kuru dati ierakstīti  mātes vai tēva ceļošanas dokumentā (pasē), laulātie (laulības apliecība).

2.  Ārzemnieki, kuriem ceļošanas dokumentā (pasē) ielīmēta PMLP izsniegta vīza ar atzīmi "UKR-HUMANITARIAN REASONS".

3. Ukrainas pilsoņi un viņu nepilngadīgi bērni, kuru dati ierakstīti  mātes vai tēva ceļošanas dokumentā (pasē), laulātie (laulības apliecība), kuriem ir Latvijas Valsts robežsardzes izsniegta Patvēruma meklētāja apliecība.

Ja rodas nepieciešamība nodot jebkuras analīzes (ieskaitot Covid-19) vai ir nepieciešama jebkura medicīnas palīdzība, lūdzam zvanīt pa tālruni +371 67334433, mēs noteikti Jums palīdzēsim!


 

Мешканці України мають право на отримання оплачуваних державою медичних послуг (зокрема лабораторні послуги) у тому ж обсязі, що й мешканці Латвії, суб’єкти державного обов'язкового медичного страхування.

Внесок пацієнта за аналіз крові фінансує ТОВ “Centrālā laboratorija”.

Зазначений порядок поширюється на українців, які можуть підтвердити свій особистий статус, надавши один з наступних документів:

1. Громадяни України та їх неповнолітні діти, дані яких вписані до проїзного документа матері або батька (паспорт), подружжя (свідоцтво про шлюб).

2. Іноземці, в проїзному документі (паспорті) яких вклеєна видана УзСГМ віза з позначкою «УКР-ГУМАНІТАРНІ ПРИЧИНИ».

3. Громадяни України та їх неповнолітні діти, дані яких вписані до проїзного документа (паспорт) матері або батька, подружжя (свідоцтво про шлюб), яким Державною прикордонною службою Латвії видано Посвідчення прохача притулку.

У випадку необхідності здати будь-які аналізи (зокрема Covid-19) або будь-якої медичної допомоги, будь ласка, телефонуйте за телефоном +371 67334433, ми обов'язково вам допоможемо!

chat3