Lai iegūtu rezultātus, lūdzu, autorizēties ar vienu no piedāvātajiem variantiem:

Autorizēties ar speciālo kodu

Lūdzu, ierakstiet KODU,
kuru Jūs saņēmāt laboratorijas filiālē
(skat. paraugu) un personas kodu

Paroles informāciju SMS veidā Jūs saņemat, kad pabeigta pieprasīto analīžu reģistrācija.
Analīžu rezultāti būs pieejami, kad izmeklēšanas process būs pabeigts.

Reģistrējoties www.maniveselibasdati.lv

E- veselības portāls

SIA Centrālā laboratorija garantē Jūsu datu privātumu.

chat3

Uzziņu tālrunis

Tālrunis: +371 67334433
Dd. 8:00 - 20:00
S. 8:00 - 18:00
Sv. brīvs
Fakss: +371 67149700

Adrese

Juridiskā adrese:
Šarlotes iela 1B, Rīga, LV-1001
Biroja adrese:
Šarlotes iela 1B, Rīga, LV-1001
Reģ. Nr. 40003210801

Sadaļas

Sadaļas

Яндекс.Метрика

Privātuma politika | Datu aizsardzība
Copyright © 2019 Centrālā Laboratorija. Visas tiesības aizsargātas

Vai varam Jums palīdzēt?

Uzrakstiet un mēs sazināsimies ar Jums.

Izvēlieties jautājumu kategoriju
Nederīgs ievade
Nederīgs ievade
Nederīgs ievade
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод
Gaidams Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод