Centrālās laboratorija analīžu kategorijas

Apraksts

Kreatīnkināze (sinonīms-kreatīnfosfokināze KFK) ir ferments, kas nodrošina kreatīna fosforilizēšanos par kreatinīnu un ATF(adenozīntrifosfātu).


KFK sastāv no vairākiem izofermentiem CKMM – pārsvarā atrodas skeleta muskulatūrā, CKMB – miokardā, CKBB –  smadzenēs. Attiecīgo audu bojājuma gadījumā atbrīvojas kreatīnkināzes un koncentrācija asinīs pieaug, ko, savukārt, var izmantot skeleta muskulatūras, miokarda un nervu šūnu bojājumu diagnostikā.


Nelielu hiperfermentiju raksturo kreatīnkināzes aktivitātes palielināšanās 1,5–5 reizes, vidēju hiperfermentiju – 5–10 reizes, lielu hiperfermentiju – vairāk nekā 10 reizes salīdzinājumā ar augšējo normas robežu (ANR).

Analīzes izpildes laiks

1 darba diena.

Kādos gadījumos ārsts nozīmē veikt analīzi?

Skeleta muskulatūras, miokarda un nervu šūnu (smadzeņu) bojājumu diagnostika.

Kas jāievēro pirms analīžu nodošanas:

Speciāla pacienta sagatavošanās nav nepieciešama.
Analīzes materiāls - asinis.
Daži medikamenti var ietekmēt analīzes rezultātus. Ziņojiet savam ārstam par medikamentiem, ko lietojat. Patstāvīgi atcelt terapiju nedrīkst.

Interpretācija

Paaugstinātas vērtības.

• Ar skeleta muskulatūru saistītās: polimiozīts, muskulatūras distrofija; skeleta muskulatūras traumas; liela fiziska slodze; grand mal konvulsijas- KFK aktivitāte pieaug vairāk kā 2,5–10 reizes, akūta skeleta  muskulatūras nekroze (KFK aktivitāte pieaug vairāk kā 10 reizes),drudzis, parkinsonisms;
• Sirds slimības:miokarda infarkts-KFK palielināšānās sākas pēc 4–6 stundām un normalizējas pēc 72 stundām, miokardīts, sirds nepietiekamība;
• Centrālās nervu sistēmas slimības (akūtas cerebrovaskulāras slimības, galvas ievainojumi, cerebrālā išēmija,insults, smadzeņu bojājumi, tetānija);
• Hipotireoze-KFK pieaugums novērojams mazāk kā  5 reizes salīdzinājumā ar normu;
• Trihinelloze;
• Plaušu artērijas embolija;
• Maligna hipertermija.

Pazeminātas vērtības.

• Hipertireoze (nekoriģēta);
• Norāda uz mazu muskuļu masu vai nekustīgu dzīvesveidu;
• Miegā KFK koncentrācija var pazemināties par 20%.

Cena
1,50 €
NVD
Kompensācija

chat3