Centrālās laboratorija analīžu kategorijas

Apraksts

 M1 Penicilium potatum, M2 Cladosporium herbatum, M3 Aspergilus fumigatus, M5 Candida albicans, M6 Alternaria tenius                           

Cena
10,15 €
NVD
Kompensācija

chat3