Centrālās laboratorija analīžu kategorijas

Kods Analīzes nosaukums Cena, € NVD
Kompensācija
1325009

Biežāk sastopamo trisomiju DNS tests:(21;18;13) un dzimumhrom. aneiploīdijas

140,00 €

chat3