Centrālās laboratorija analīžu kategorijas

Apraksts

(Hb,L,Er,Ht,Tr,Kr.ind,L Formula + EGA)

Cena
4,75 €
NVD
Kompensācija

chat3