Centrālās laboratorija analīžu kategorijas

Apraksts

Hb,L,Er,Ht,Tr,Kr.ind bez EGĀ

Cena
1,80 €
NVD
Kompensācija

chat3