Centrālās laboratorija analīžu kategorijas

Apraksts

Trombocīti ir asins formelementi, kas izdala faktorus, kuri piedalās recēšanas procesā. Trombocītiem ir svarīga nozīme hemostāzes procesā.

Cena
1,50 €
NVD
Kompensācija
nav

chat3