Centrālās laboratorija analīžu kategorijas

Apraksts

CD38 antigēns ir šūnu membrānu glikoproteīns. CD38 antigēns atrodams uz pre-B limfocītiem, plazmas šūnām, timocītiem. Atrodams arī uz aktivētiem T limfocītiem, naturālajiem killeriem (NK), mieloblastiem un eritroblastiem. CD38 antigēns izpaužas T un B limfocītu agrīnajās diferenciācijas stadijās, izzūd vidējā nobriešanas stadijā un parādās no jauna šūnu  nobriešanas beigu posmā.

Kādos gadījumos ārsts nozīmē veikt analīzi?

CD38 ekspresija vērojama akūtas T- un B- limfoblastu leikēmijas (ALL), Brukita limfomas, multiplās mielomas, akūtas mieloīdas leikēmijas gadījumā. Var būt kā prognostisks indikators hroniskas limfoleikozes gadījumā.               

Kas jāievēro pirms analīžu nodošanas:

Speciāla pacienta sagatavošana nav nepieciešama.
Analīzes materiālis - asinis.

Interpretācija

 Testa rezultātus jāinterpretē pieredzējušiem imunologiem un hematologiem kopā ar pārējiem izmeklēšanas un anamnēzes datiem.                         

Cena
14,00 €
NVD
Kompensācija
nav

chat3