Centrālās laboratorija analīžu kategorijas

Apraksts C.trachom., N.gonorrho., M.genit. specifiskās DNS noteikšana paraugā
Cena
31,13 €
NVD
Kompensācija

chat3