Centrālās laboratorija analīžu kategorijas

Kods Analīzes nosaukums Cena, € NVD
Kompensācija
1308001

Troponīns T augstas jutības

5,85 €
1308002

Troponīns I

5,85 €
1308003

Kreatīnkināzes MB frakcija

4,00 €
1308004

Homocisteīns

7,95 €
1308006

Augsti jutīgs CRO

5,45 €
1308007

Mioglobīns

5,45 €
1308008

NT- proBNP

18,80 €

chat3