Centrālās laboratorija analīžu kategorijas

Apraksts Enterobacteriaceae dzimtas patogēnie mikroorganismi ir Salmonella un Shigella ģints baktērijas un enteropatogēnie E. coli celmi, kuru klīniskā izpausme ir akūta saslimšana.
Cena
7,70 €
NVD
Kompensācija

chat3