Centrālās laboratorija analīžu kategorijas

Apraksts

 GFR un Kreatinīnu ir svarīgi noteikt, lai izvērtētu nieru funkcionālās spējas. Samazinoties nieru funkcijām , pieaug seruma kreatinīna līmenis. Glomerulārās filtrācijas ātruma noteikšanai vispopulārākā ir vienkāršā formula, ko 1976. gadā ieteica Kokrofts un Golts. Šajā formulā GFĀ aprēķināšanai ir nepieciešams zināt pacienta vecumu, dzimumu, ķermeņa masu(kg) un  seruma kreatinīnu.  Bērniem (līdz 12 gadiem) GFĀ aprēķināšanas formulā ņem vērā tikai ķermeņa garumu un seruma kreatinīnu. GFĀ izsaka ml/min, tas ir asins plazmas daudzums(ml), kas tiek filtrēts no nieru glomerulu kapilāriem uz nefrona kapsulu noteiktā laika vienībā.

Analīzes izpildes laiks

1 darba diena.

Kādos gadījumos ārsts nozīmē veikt analīzi?
  1. Akūtu un hronisku nieru slimību diagnostika un monitorēšana.a.
  2. Ilgstoša terapija ar nefrotoksiskiem medikamentiem.
  3. Arteriālā hipertensija, sirds saslimšanas.

 

Kas jāievēro pirms analīžu nodošanas:

Speciāla pacienta sagatavošanās nav nepieciešama.
Analīzes materiāls - asinis.
Daži medikamenti var ietekmēt analīzes rezultātus. Ziņojiet savam ārstam par medikamentiem, ko lietojat. Patstāvīgi atcelt terapiju nedrīkst.

 

Interpretācija
GFR rezultātu interpretācija: virs 12 g.v. - virs 90 ml/min - norma; 60 - 89 ml/min - nieru funkcija samazināta bez nieru bojājumiem.
Bērniem līdz 12.g.v GFR pēc Švarca formulas, norma līdz 1 g.v. ir virs 37; no 1 - 2,5 g.v. - virs 67; no 2,5 - 5 g.v. virs 92 un no 5 - 12 g.v. virs 76 ml/min.
Cena
1,40 €
NVD
Kompensācija

chat3