Centrālās laboratorija analīžu kategorijas

Kods Analīzes nosaukums Cena, € NVD
Kompensācija
1315029

Beta-CTX

12,35 €
1315030

P1NP

10,20 €
1318011

Dezoksipiridolins - DPD

14,23 €

chat3