Centrālās laboratorija analīžu kategorijas

Kods Analīzes nosaukums Cena, € NVD
Kompensācija
1319001

Olbaltums likvorā

1,55 €
1319002

Serozo dobumu šķidrumu izmeklēšana

4,27 €
1319003

Likvora klīniskā analīze

4,27 €

chat3