Centrālās laboratorija analīžu kategorijas

Kods Analīzes nosaukums Cena, € NVD
Kompensācija
1318106

Kateholamīna metabolīti (5 hidroksi-indol-etiķskābe, Vanililmandeļskābe, Homovanililskābe)

21,00 €
1318105

Kateholamīni (Adrenalīns, Noradrenalīns, Dopamīns, Metanefrīns, Normetanefrīns)

59,00 €
1318001

Pilna urīna analīze

3,50 €
1318003

Urīna analīze ar stripu

2,40 €
1318004

Urīna sedimenta mikroskopija

3,20 €
1318005

Amburžē prove

0,71 €
1318006

Adrenalīns un noradrenalīns (24h urīns)

15,00 €
1318007

Vanililmandeļskābe (24h urīns)

5,00 €
1318008

Mikroalbumīns/kreatinīns

4,00 €
1318009

Urīna uzsējums uz mikrofloru

12,00 €
1318010

Urīna uzsējums ar A/B jutības noteikšanu

19,50 €
1318012

Olbaltums urīnā kvant.

1,80 €
1318013

Kalcijs urīnā

1,25 €
1318014

Urīna citoloģija

11,50 €
1318015

Amilāze urīnā

2,25 €
1318016

Fosfors urīnā

1,55 €
1318017

Kreatinīns urīnā

1,40 €
1318018

b2mikroglobulīns urīnā

6,40 €
1318019

Aminolevulīnskābe

6,40 €
1318020

Ņečiporenko prove

2,20 €
1318022

Osmolaritāte urīnā (Kriometriski)

11,50 €
1318024

Hroms urīnā

43,41 €
1318027

Glikoze urīnā kvant.

1,14 €
1318028

Narkotikas urīnā

47,15 €

chat3