Pieraksts Aizpute, Atmodas ielā 17, Aizputes VSA

! Pieraksts uz valsts apmaksātiem laboratorijas pakalpojumiem zvanot pa tālr. +371 67 334 433 .

Plašāka informācija šeit.

chat3