Pieraksts Balvi, Krasta iela 1, Balvu slimnīca

chat3