Pieraksts Madona, Skolas iela 29, Doktorāts

chat3