Pieraksts Priekule, Aizputes iela 5, Priekules slimnīca

chat3