Pieraksts Rēzekne, Atbrīvošanas alejā 122, MC Medical plus

chat3