Centrālās laboratorija analīžu kategorijas

Apraksts

Rh sistēmā bez RH -D antigēna ir arī citi svarīgi antigēni (C, c, E, e) un Kell sistēma, kas var darboties kā spēcīgi imunogēni un izraisīt imūnu atbildes reakciju, kas var būt par iemeslu hemolītiskām pēctransfūzijas reakcijām agrīnā un vēlīnā tipa, kā arī jaundzimušo hemolītiskai slimībai. Atbilstošie antigēnpozitivie eritrocīti var stimulēt anti vielu veidošanos C,c,E,e un K negatīviem pacientiem.  Kell antigēns ir izteikti imunogēns.

Analīzes izpildes laiks

1 darba diena.

Kādos gadījumos ārsts nozīmē veikt analīzi?

Indikācijas testa nozīmējumam:
1) grūtniecības laikā, ja konstatētas antivielas;
2) recipientam ar antivielām;
3) sievietes fertilā vecumā pirms transfūzijām;
4) bērni;
5) donori.

Kas jāievēro pirms analīžu nodošanas:

Speciāla pacienta sagatavošanās nav nepieciešama.
Analīzes materiāls - asinis.

Interpretācija

Rh antigēnu biežums populācijā: C - 70%; c- 80%; E - 30%; e- 98%. Kell pozitīvie - 9%.

Cena
7,40 €
NVD
Kompensācija

chat3