Centrālās laboratorija analīžu kategorijas

Kods Analīzes nosaukums Cena, € NVD
Kompensācija
1317001

Asins grupa un Rh(D)

8,56 €
1317004

Anti eritrocitārās antivielas

4,65 €
1317006

Anti eritrocitāru antivielu titrs

9,60 €
1317007

Rh un Kell fenotips

7,40 €
1317008

Tiešais antiglobulīnu tests (Kumbsa r.)

2,90 €
1317009

Recipienta un donora saderības prove

12,65 €
1317010

Anti eritrocitāru antivielu identifikācija

8,82 €
1317013

Aukstuma aglutinīna tests

11,95 €

chat3