Centrālās laboratorija analīžu kategorijas

Apraksts

 Aktivētā parciālā tromboplastīna laika (APTL) noteikšana ir galvenais skrīninga tests iekšējā koagulācijas ceļa (XII, XI, X, IX, VIII, V, II un I) izvērtēšanai. Pastāvot visu minēto faktoru defektiem, APTL pagarinās. APTL noteikšana neļauj spriest par trombocītu faktoriem, kā arī par VII un XIII faktora darbību.Kādos gadījumos ārsts nozīmē veikt analīzi?

1.Heparīna terapijas monitorēšana.
APTL jākontrolē 3, 6, 12 un 24 stundas pēc heparīna lietošanas sākuma. Mērķa APTL ir 50–70 sekundes.                                                                                                                                                            2. Ģenētiski noteiktu iekšējo recēšanas faktoru deficīta diagnostika.
3.Perorālo antikoagulantu terapijas kontrole.
4.Skrīninga tests pirms ķirurģiskas iejaukšanās.
Interpretācija

APTL pagarināšanās.
1. Iedzimts deficīts.
Ja protrombīna laiks ir normāls, tad pacientam var būt VIII, IX vai XII faktora deficīts.
2. Iegūts deficīts.
Aknu slimības.
Konsumptīva koagulopātija.
Cirkulējoši antikoagulanti.
Heparīna vai perorālo antikoagulantu terapijas laikā.      

APTL laika saīsināšanās netiek klīniski interpretēta.

Cena
2,75 €
NVD
Kompensācija

chat3