Centrālās laboratorija analīžu kategorijas

Kods Analīzes nosaukums Cena, € NVD
Kompensācija
1303008

Proteīns S

15,90 €
1303001

Protrombīns

2,35 €
1303003

APTL

2,75 €
1303004

Fibrinogēns

2,75 €
1303005

Asins tecēšanas laiks ( pēc Dukē) ( šobrīd šī analīze netiek veikta.)

0,75 €
1303006

Di-Dimēri

7,40 €
1303007

Proteīna C aktivitāte

16,70 €
1303009

Von Willebranda faktors

14,23 €
1303010

Trombīna laiks

2,65 €
1303011

Antitrombīns III

5,80 €
1303013

Rezistence pret aktivēto proteīnu C

16,70 €
1303014

Brīvā Proteīna S Ag

16,83 €
1303016

Lupus antikoagulanti

15,99 €
1303017

VIII Faktora aktivitāte

10,55 €
1303018

IX Faktora aktivitāte

10,40 €
1303020

Beta 2 glikoproteīna I IgA,IgM,IgG

14,65 €

chat3