Centrālās laboratorija analīžu kategorijas

Apraksts Rezultātu interpretācija: negatīvs < 0.9 ;pozitīvs > 1.1
Rezultātu interpretācija: negatīvs < 8.5 U ;pozitīvs > 11.5U
Cena
16,70 €
NVD
Kompensācija
nav

chat3